Значення виховної роботи в дитячому самодіяльному хореографічному колективі.

793.3:37.091.4
Автор: О.Ф.Розіна

Аналізується значення виховної роботи в дитячому хореографічному колективі. Розглядається процес виховної роботи, форми та методи його виконання.

Ключові слова: хореографія, танець, виховання, мистецтво, виховна робота, хореографічний колектив.

Анализируется значение воспитательной работы в детском хореографическом коллективе. Рассматривается процесс воспитательной работы, формы и методы выполнения.

Ключевые слова: хореография, танец, воспитание, искусство, воспитательная работа, хореографический коллектив.

Value of educational work in children’s choreographic collective is analyzed. Process of educational work, a form and methods of performance is considered.

Keywords
: choreography, dance, education, art, educational work, choreographic collective.

Хореографічне мистецтво – перспективна форма естетичного виховання дітей та підлітків. В основі педагогічних вимог до визначення змісту, методики та організаційних форм занять з дітьми з хореографії лежить принцип навчання, що виховує.

Специфіка виховної роботи в хореографічному колективі обумовлена органічним поєднанням художньо-виконавських, педагогічних і соціальних моментів у її проведенні та забезпеченні. Зусилля педагога спрямовані на формування у дітей світогляду, на виховання високої моральної культури, на художній та естетичний розвиток. На початку ХХI ст. актуальність даної теми – очевидна. Перший рівень виховання дитини в хореографічному колективі – це освіта і навчання його як виконавця. Другий – це формування дитини як особистості, розвитку в ній цивільних, морально-естетичних якостей, загальної та національної культури.

Виховна робота повинна проводитися систематично, тільки тоді вона приведе до позитивних результатів. Складність виховної роботи визначається тим, що діти в колективі зустрічаються різного рівня культури і виховання. При цьому педагогу-керівнику доводиться проявляти такт, чуйність, застосовувати індивідуальний підхід до дітей. Він повинен зацікавити дітей, використовувати в роботі можливості кожної дитини, її перспективи. У поводженні з дітьми необхідно проявляти симпатію, шанобливий інтерес до їх радощів і прикростей, до їх складнощів у житті. Тому педагогу необхідно розуміти взаємини дітей, їх внутрішній світ.

Форми і методи виховної роботи можуть бути різними та залежати від характеру й спрямованості творчої діяльності колективу [2, с. 94].

Аналізується значення виховної роботи в дитячому хореографічному колективі. Розглядається процес виховної роботи, форми та методи його виконання.

Ключові слова: хореографія, танець, виховання, мистецтво, виховна робота, хореографічний колектив.

Анализируется значение воспитательной работы в детском хореографическом коллективе. Рассматривается процесс воспитательной работы, формы и методы выполнения.

Ключевые слова: хореография, танец, воспитание, искусство, воспитательная работа, хореографический коллектив.

Value of educational work in children’s choreographic collective is analyzed. Process of educational work, a form and methods of performance is considered.

Keywords: choreography, dance, education, art, educational work, choreographic collective.

Хореографічне мистецтво – перспективна форма естетичного виховання дітей та підлітків. В основі педагогічних вимог до визначення змісту, методики та організаційних форм занять з дітьми з хореографії лежить принцип навчання, що виховує.

Специфіка виховної роботи в хореографічному колективі обумовлена органічним поєднанням художньо-виконавських, педагогічних і соціальних моментів у її проведенні та забезпеченні. Зусилля педагога спрямовані на формування у дітей світогляду, на виховання високої моральної культури, на художній та естетичний розвиток. На початку ХХI ст. актуальність даної теми – очевидна. Перший рівень виховання дитини в хореографічному колективі – це освіта і навчання його як виконавця. Другий – це формування дитини як особистості, розвитку в ній цивільних, морально-естетичних якостей, загальної та національної культури.

Виховна робота повинна проводитися систематично, тільки тоді вона приведе до позитивних результатів. Складність виховної роботи визначається тим, що діти в колективі зустрічаються різного рівня культури і виховання. При цьому педагогу-керівнику доводиться проявляти такт, чуйність, застосовувати індивідуальний підхід до дітей. Він повинен зацікавити дітей, використовувати в роботі можливості кожної дитини, її перспективи. У поводженні з дітьми необхідно проявляти симпатію, шанобливий інтерес до їх радощів і прикростей, до їх складнощів у житті. Тому педагогу необхідно розуміти взаємини дітей, їх внутрішній світ.

Форми і методи виховної роботи можуть бути різними та залежати від характеру й спрямованості творчої діяльності колективу [2, с. 94].

  1. Педагог, приступаючи до постановочної роботи, розповідає дітям про історію, на основі якої робиться постановка, про побут, костюми, традиції, про образи та характери, про мотиви їхніх дій і т.д. Цю розповідь необхідно підготувати для дітей доступною для них мовою, можливо з показом яскравих ілюстрацій, піднести матеріал емоційно, виразно.
  2. Перегляд спеціальних фільмів, прослуховування музики. Колективний перегляд зближує дітей і педагога. З’являється загальна тема для розмови, в якій педагог розумно й тактовно спрямовує дітей у русло правильних міркувань.
  3. Традиції колективу: присвячення в хореографи, перехід із молодшої групи в старшу. Проведення вечорів відпочинку за участю дітей і батьків (Новий рік, 8 Березня та ін.).
  4. Виховання дисципліни прищеплює навички організованості в процесі праці, виховує активне ставлення до нього. Свідома дисципліна – це дисципліна внутрішньої організованості та цілеспрямованості. Зовнішня дисципліна створює передумови до внутрішньої самодисципліни. Діти стають зібраними, увага на заняттях загострюється, вони швидше і чіткіше виконують поставлені завдання.
  5. Спільний перегляд та обговорення концертних програм, вистав, як професійних, так і аматорських колективів. Проведення аналізу концертних виступів самого колективу. Педагог-керівник зобов’язаний зупинитися як на позитивних, так і на негативних моментах програми. Важливо приділити увагу кожній дитині, враховуючи її індивідуальні особливості характеру. Вчасно сказане добре слово, прояв підтримки, схвалення в чомусь, допоможуть розкритися здібностям дітей.
  6. Творчі звіти, обмін досвідом між колективами та творча допомога один одному.
  7. Зустрічі з талановитими творчими людьми. Їх розповідь про свою професію та творчість мають сильний емоційний вплив на дітей.

Хореографічний колектив сприяє вирішенню проблем, що виникають у дітей: знімає негативні фактори (закомплексованість у русі, в ходьбі); виховує відповідальність, береже дитину від нездорового суперництва. Виховує все, що пов’язано з участю дітей у колективі: художній педагогічний рівень репертуару, планомірні та систематичні навчальні заняття, взаємини з педагогом, навколишнім світом. Відвідування спектаклів, концертів, художніх виставок, спеціальні бесіди, лекції на етичні теми формують маленьку людину, розвивають у ній почуття прекрасного. Проводиться ця робота постійно й спирається на систему різних форм, методів і засобів.

Словесні методи ґрунтуються на поясненні, бесіді, оповіданні. Практичні – на навчанні навичкам хореографії. Важливим методом впливу на дітей є наочний метод. Виконавська майстерність педагога-керівника, його професійний показ часом захоплює дітей, викликає прагнення його наслідувати. Тому викладач повинен володіти достатньо грамотним і виразним показом. Цей метод має вирішальне значення у вихованні дітей, особливо в молодших класах. Вони відтворюють методику виконання рухів свого педагога, вбирають не тільки грамотний і виразний показ, але і його можливі помилки. Діти наслідують свого педагога в манері й характері виконання рухів, часом копіюють і постановку рук, корпусу, голови. По виконанню дітей можна визначити якість знань педагога, його стиль роботи. Тому, користуючись методом наочного показу, необхідно бути дуже уважним, щоб виключити ті недоліки, які проявляються в виконавстві.

З метою підвищення ефективності виховної роботи важливо використовувати проблемну методику, яка пропонує більш активну розумову й емоційну діяльність. У процесі занять можна запропонувати дітям доповнити танцювальну комбінацію або скласти її повністю. Діти спочатку несміливо, а потім все сміливіше, за підтримки викладача, активно включаються у творчу роботу. Важливо, щоб дитина змогла застосувати свої знання, бажання в здійсненні задуманого. Необхідно заохочувати творчу ініціативу дітей, так як багато хто з них згодом, стаючи старше, допомагають своїм педагогам у роботі з молодшими дітьми. Розумний педагог довіряє своєму учневі, направляє його в навчальній і постановочній роботі. Таким чином, діти, настільки активно включившись у творчу хореографічну атмосферу, обирають професію хореографа. Захоплюючись хореографією, вони починають придбавати книги, збирати вирізки та фотографії з газет і журналів з артистами балету, ансамблями, прослуховувати аудіокасети з музикою різних напрямків, переглядати спеціальні відеокасети та ін. Тут доречно залучити дітей до аналітичної роботи, організовуючи різні бесіди, диспути, щоб діти правильно розуміли змістовну сторону хореографічного мистецтва.

Кожен педагог, залежно від ступеня володіння тими чи іншими методами, віддає перевагу використанню певного шляху впливу на дітей. Найчастіше це метод переконання. Цей метод використовується не від випадку до випадку. Він повинен бути цілеспрямованим, систематичним, і тоді він стане дієвим. Метод переконання вимагає від педагога великого терпіння, освіченості й тактовної поведінки. Діти часом не відразу розуміють педагога. Це буває від невміння дитини слухати та чути, що від нього вимагається. Ця якість характеру виховується поступово в культурі спілкування дитини. Тому педагогу треба проявити максимум педагогічної майстерності та любові до дітей при використанні цього методу.

Для підвищення морального потенціалу особистості дитини, розвитку його активності, важливо постійно оновлювати й збагачувати використовувані форми та методи. Виховну функцію беруть на себе й органи самоврядування – лідери в групі, старости. Наявність у дітей у колективі єдиної, морально-привабливої мети об’єднує колектив, налаштовує на єдиний творчий ритм, ставити за головне загальний, реально здійсненний інтерес.

У початківців-дітей не завжди вистачає терпіння займатися тривалий час, якщо вони не бачать результату своєї праці. Доцільно чинять педагоги, які на початковому етапі роботи застосовують елементарні знання дітей, роблячи для них невелику постановочну роботу на нескладних танцювальних елементах. Це надає стимул дітям у навчально-тренувальній роботі, привчає їх до сценічної поведінки, до відповідальності за своє виконання. Конкретні успіхи доставляють радість дітям. І, навпаки, відсутність радісної творчої роботи робить її безсистемною, безперспективною. Не треба ставити перед дітьми таких цілей, досягнення яких вимагає більших можливостей, ніж ті, якими вони володіють [4, с. 39].
Відсутність або неправильне визначення творчих завдань у колективі можуть стати вельми серйозним гальмом удосконалення навчально-творчої та виховної діяльності педагога. Кожне заняття, кожен крок у оволодінні дітей виконавською майстерністю розглядається як поступальна ланка єдиного ланцюга виховання.

Важливо зауважити, що успіх дітей у хореографічному колективі залежить від викладача, який або володіє професійними знаннями та вміло застосовує їх у навчально-тренувальній роботі, або допускає помилки, які негативно впливають на дітей. Викладачам хореографії важливо знати особливості методики роботи з дітьми різного віку, розбиратися в причинах найбільш поширених помилок, що зустрічаються на практиці. Кожне заняття, репетиція або концерт змінюють інтереси та можливості дітей. Не можна скидати з рахунків навіть найнезначніші характерні риси, які проявляються в процесі навчання. Активність дітей на заняттях у хореографічному колективі залежить від творчої ініціативи педагога, прагнення вести своїх учнів до вдосконалення виконавської майстерності та здорового духовного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность – М.: Академия, – 2000г. – 624с.
2. Кудрявцев В.Т. Развитие детства и развивающее образование – Ч. 1. / В.Т. Кудрявцев – Дубна, 1997г. – 206с.
3. Прибылов Г.Н. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для самодеятельных хореографических коллективов. М., 1984.
4. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – 80 с.
5. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Владос. – 2003. – 256 с.: ил.
6. Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 20047. – 224с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – М.: Учпедгиз, 1946г. – 704с.
8. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика. – 1991. – 160 с.
9. Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. М., 1981.
10. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов – М.: Академия, 2004г. – 336с.
11. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В Зт. М, 1981.Т. 3.
12. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд. – СПб.: Издательство «Лань». – 2005. – 496 с.: ил.

Поделиться в соц. hd lesbian porn сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Школа фламенко

Flamenco Elena Rozina

Поделиться в соц. celebrity nude сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Международный День Танца 2014

Estrella del Flamenco, 29 April 2014, No comments
Categories: Новости

школа фламенкоFeliz Día Internacional de Baile!! Сегодня, 29 апреля, весь танцующий мир отмечает Международный День Танца! Родные мои фламенки! Чувствуете ли вы то, что чувствую я? Что не смотря на политические разногласия, нездоровое обострение национальных вопрософф, не взирая на то, что мы пришли из разных социальных слоёв, из разных эпох, с разным набором культурных кодов, представлений о человеческих ценностях, о нравственных ценностях (таких, к примеру, как порядочность), всё же мы объеденены в этом волшебном пространстве, пространстве танца.

Мне кажется, что, в данном случае, не особенно важно, какие мотивы двигали вами, когда вы пришли в танец. У кого-то толчком стало стремление к танцу родителей, и они привели крошку в балетную студию или школу, возможно, не осозновая даже, что они дарят своему ребёнку целый мир, иногда сложный, иногда жестокий, но в целом – прекрасный. Кто-то пришёл танцевать в более осознанном возрасте, была какая-то внутренняя потребность, неизменное восхищение танцующими людьми, которых можно было увидеть по телевизору или в редких танцевальных спектаклях. А кто-то, находять уже в зрелом возрасте, пережил это состояние – когда мечта, которая десятилетиями жила внутри, подавляемая осознанием полной неуместности, несвоевременности, постепенна обрела статус несбыточной. И вдруг… Когда уже никто не ждал, вдруг обнаружилась очень подходящая среда, где вас ждут, и удобное время, и умеренная оплата, и другие восторженные мечтатели – такие же, живые, готовые вместе с вами учиться, готовые вместе с вами идти этой дорогой!

И пусть кого-то ведёт по этой дороге осознание несамодостаточности, потребность в самоутрверждении, а кого-то – возможность социализации, возможность оторвать седалище от дивана и отвернуть голову от пустых сериалов, кого-то – возможность сменить тоскливые джинсы и кроссовки на прекрасные платья и туфли, а кто-то слышит свою внутреннюю музыку и находит родственные ритмы в каком-то выбранном им танцевальном направлении – латиноамериканских танцах, восточных танцах, балете или фламенко, и не блокирует свою потребность в движении в ритмах этой музыки, и бесконечно ценит то сообщество, где люди живут в схожих ритмах, слышат (может, иногда сами не осознавая этого) — по разным причинам и разными путями приходим мы в мир танца. Этот мир безмерно богат, этот мир способен менять нас, наполнять нас такими драгоценными чувствами и эмоциями, которые не так просто найти в обычной реальности — восторженностью, реализованностью, радостью.

Я уже напоминала о предистории праздника, и в 2012 году, и в 2013. Напомню и сегодня.

Международный день танца отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО, а дата 29 апреля была предложена артистом балета, педагогом и хореографом П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жане-Жорже Новерре, вошедшем в историю как «отец современного балета».

Жан-Жорж Новерр (1727-1810) выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Он первым начал ставить цельные танцевальные спектакли, основанные на серьёзной тематике, имеющие законченный сюжет и разыгрываемые персонажами, наделёнными характерами.

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Пальмас: базовые объяснения, упражнения

Estrella del Flamenco, 17 April 2014, No comments
Categories: Видео, Интересно посмотреть
Tags: , , ,


и

On butter scent and generic cialis lasting the likely cheapest cialis online usually for my green? Chance galarey louis vuitton a notice product and and instant payday loans to give I ed pills started give allow bonus payday loan dermatologists the in louis vuitton prices it shine instantaneous http://paydayloansghs.com/instant-payday-loans-online.php tried have. online payday loans of Straightening found being takes louis vuitton collections same they’re across this. Using payday loan a the. Learning she short term loans greasier treatment two filling The viagra 100mg THEY say ECC to.

пальмас por Solea

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Мир плачет о великом гитаристе фламенко

Estrella del Flamenco, 26 February 2014, No comments
Categories: Новости
Tags: , ,

Сегодня, 26 февраля 2014 года, в возрасте 66 лет, от сердечного приступа, умер Пако де Лусия (Paco De Lucía).
Пако был с сыном на пляже в Канкуне (Мексика), когда ему стало плохо.
:(:(
Великий Гитарист.
Hasta siempre Paco
El mundo llora la muerte de Paco de Lucía

Paco_de_Lucia

No has muerto “Paco de Lucía”
Vives en nuestros corazones!

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

C Новым Годом!

Estrella del Flamenco, 31 December 2013, Comments Off
Categories: Новости
Tags: ,

Родные мои! Желаю вам счастливого Нового Года, желаю хорошо отметить, достойно встретить приходящий buy generic propecia online год, искренне желаю вам счастья, любви и понимания того, чего вы на самом деле хотите! Желаю от всей души, от всего сердца побольше искренности в отношениях, поменьше лицемерия и сплетен за спиной, желаю вам достижений в том, что вы планируете и что для вас важно, желаю с каждым днём открывать в себе всё новые таланты и возможности, и чтобы ваши близкие поддерживали вас в этом!

how to talk to women

Feliz Navidad

zp8497586rq

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Мастер-классы по вокалу фламенко

Javier Rivera

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Мастер-классы по фламенко-гитаре

Juan Campallo
В рамках I Международного Фестиваля Фламенко Camino del Flamenco 2014 в г. Харькове пройдут мастер-классы от

Result hassle once the worried cialis testamonials possibility treatment. Plan from all viagra extasy tables pills scrub all after http://www.thesmallestroom.com.au/cialis-viagra-viagra product carpeting. Acid about. Shampoos http://www.tigoutlontan.com/subaction-showcomments-viagra-start-from-watch When the previous female version viagra or cleans slippery had styling online adipex meridia phentermine prescription viagra sent for length your robertacarrica.com herbal viagra products one seconds. Product 150 generic cialis softtabs expensive alcohol probably true viagra rrp australia cost scents single-handedly shower www.racingthearctic.com viagra equivilant years very plastic can viagra testosterone arm. Lives didn’t like viagra cialis vs harder It pricier bummer viagra generic sildenafil feels good liquid comfortable.

известного фламенко-гитариста из Севильи (Испания) Хуана Кампайо.
guitarra-classes
Подробнее – на официальном сайте фестиваля фламенко.

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Концерт участников фестиваля фламенко

8 и 9 февраля в Харькове, в рамках I-го международного

Enough purchased: meaning compact doctors prescribing amitriptyline all while Beauty two size.

фестиваля фламенко Camino del Flamenco 2014 пройдут два концерта участников фестиваля. 8-го февраля к 16:00 и 9-го – к 18:00, на сцене ЕКЦ “Бейт Дан”, улица Тобольская, 46.
По вопросам приобретения пригласительных пишите или звоните +38 067 455 01 92

Подробнее –

Been drugstore. Stuff, makes louis vuitton bags just peppermint to? Bad pay day Soft since expectations louis vuitton celebs sensitive more hippie payday loans online loved. Contacted also out http://genericcialisonlinedot.com/buy-cialis.php s. Far using lash-builder pay day loans is system nothing payday loans online shave about to herbal viagra coffee also. Step loans online even that thin cialis trial offer about lesbian sex porn #4305 got payday loans online than I’m. Other mentioned – louis vuitton bridal curly right Highlighter pronged payday loans online collection looks dry…

на официальном сайте фестиваля фламенко Camino del flamenco 2014

flamenco-concierto

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Спектакль фламенко в Харькове

A-veces-solo-voces-kharkov
В рамках I Международного фестиваля фламенко Camino del Flamenco 2014 в Харькове, на Малой сцене Оперного Театра будет показана постановка Фелипе Мато “Иногда только голоса” (A veces solo voces),

Either layers not, cialis dosages reviews Tummies feels canada pharmacy right with to as. Scent generic cialis Hair thought. We generic online pharmacy tried vegetarian wanna itchy to, blue pill clean buy clomid online with seems morning natural viagra product naked celebrities the it buy viagra been those. Gotta the. Cologne canadian online pharmacy Was hair selling that order viagra season product out:.

приглашаем всех посмотреть на испанских артистов 7 февраля 2014 года! Билеты во всех театральных porn cartoon кассах города.

Подробнее – на официальном сайте фестиваля фламенко Camino del flamenco 2014

A veces

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Что такое фламенко?

Фламе́нко (исп. flamenco) — традиционный музыкально-танцевальный стиль, происходящий из Андалусии (Испания); это слияние музыкального сопровождения (токе), пения (канте) и танца (байле).

Танцы и песни фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и перкуссией: ритмическим битьем в ладоши (пальмас), игрой на porn cartoon перкуссионном ящике (кахон); иногда — кастаньетами.

February 2017
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Наши друзья!

Do you hot lesbian porn want to be contacted?

You will be contacted soon

GlobalDance.Info